Voor wie & hoe

We begeleiden je graag in je zoektocht naar het zo toegankelijk mogelijk maken van je creatie en/of werking.

Ben je een kunstenaar, maak je deel uit van een collectief of organisatie en wil je streven naar een kwaliteitsvolle betrokkenheid van mensen met een beperking? Ben je bijvoorbeeld een theatermaker die een inclusieve voorstelling wil produceren, behoor je tot een instelling die een breder toegankelijk aanbod wil creëren, of ben je een beleidsmaker die meer inclusiviteit wil bevorderen voor de toekomst?

We willen inspireren en adviseren, analyseren, op maat expertise bieden en begeleiden bij het omzetten van theorie naar praktijk. Samen kunnen we bijvoorbeeld technische mogelijkheden verkennen of interne werkingsprocessen met betrekking tot toegankelijkheid in kaart brengen en uitstippelen. We bieden verschillende vormingen aan die afzonderlijk of als traject kunnen worden georganiseerd.

Bij dit alles staat de totaalbeleving van een bezoeker centraal, vanaf het opzoeken van informatie vooraf tot na afloop van het bezoek. Vier pijlers waar we ons op richten - al dan niet in samenwerking met partners - zijn: infrastructuur, communicatie (waaronder digitale communicatie), hospitality (waaronder basistoegankelijkheid, eerder front of house gericht) en back of house (het procesmatige, productionele, technische, logistieke,...).

Daarnaast kunnen we voor je in kaart brengen welke toegankelijkheidsacties zoal ondernomen kunnen worden op en/of naast het podium, en hoe deze een onderdeel van je creatie en/of werking kunnen worden. Of misschien zoek je iemand die deze acties voor je kan uitwerken en coördineren? Ook als je aangewezen bent op een samenwerking met een specifieke dienstverlener zoals bijvoorbeeld een audiobeschrijver of tolk Vlaamse Gebarentaal, kunnen we samen op zoek gaan naar een ‘vertaling’ die artistiek, dramaturgisch en scenografisch zo sterk mogelijk aanleunt bij je creatie waardoor een gelijkwaardige beleving mogelijk wordt voor een divers publiek. Of misschien werk je samen met coproducenten en/of speelplekken, maar weet je niet goed hoe je je eigen ideeën en wensen kan matchen met hun inspanningen of bereidheid met betrekking tot toegankelijkheid? Ook dan kunnen we bekijken wat Staging Access voor je kan betekenen.

Tot ons brede netwerk behoren onder andere organisaties die werken met/voor/door mensen met een beperking, specifieke dienstverleners zoals audiobeschrijvers, boventitelaars, tolken VGT,..., en we zijn thuis in de culturele sector.

Kortom: jij geeft aan waar je noden of verwachtingen liggen, en we bekijken graag samen op maat hoe we daaraan kunnen beantwoorden.